Cees is oud-leraar bij Lager- en Middelbaar Beroepsonderwijs. Het tegenwoordige VMBO. Vier bevoegdheden: Plantenteelt (zowel Theorie als Vakvaardigheid), Biologie, Muziek en Maatschappelijke & Beroepsvorming. Geboren te Renkum 29 juni 1932.
Weduwnaar sinds 4 oktober 2010. Vier kinderen en 2 kleinkinderen. Tegenwoordig auteur van boeken die getuigen willen van maatschappelijke betrokkenheid.

In mijn boek: ’Over mensen gesproken, een verwonderlijk leven , Armoedebestrijding in de 20ste eeuw’, heb ik mijn levensloop beschreven.
Zeer belangrijk in mijn leven zijn geweest de acht jaren die ik met zeer veel andere jongens, heb mogen profiteren van de liefdevolle, belangeloze en zeer deskundige aanpak van de fraters van Borculo. Eigenlijk de: Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. ( Fraters van Utrecht)
www.fratersvanutrecht.nl

 

Cees van Eijck

Het manuscript ‘Front tegen Verkrachting – uitnodiging tot dialoog’ is kosteloos via email aan te vragen (email adres: zie Contact pagina).