Cees is oud-leraar bij Lager- en Middelbaar Beroepsonderwijs. Het tegenwoordige VMBO. Vier bevoegdheden: Plantenteelt (zowel Theorie als Vakvaardigheid), Biologie, Muziek en Maatschappelijke & Beroepsvorming. Geboren te Renkum 29 juni 1932.
Weduwnaar sinds 4 oktober 2010. Vier kinderen en 2 kleinkinderen. Tegenwoordig auteur van boeken die getuigen willen van maatschappelijke betrokkenheid.

In mijn boek: ’Over mensen gesproken, een verwonderlijk leven , Armoedebestrijding in de 20ste eeuw’, heb ik mijn levensloop beschreven.
Zeer belangrijk in mijn leven zijn geweest de acht jaren die ik met zeer veel andere jongens, heb mogen profiteren van de liefdevolle, belangeloze en zeer deskundige aanpak van de fraters van Borculo. Eigenlijk de: Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. ( Fraters van Utrecht)
www.fratersvanutrecht.nl

Het manuscript ‘Front tegen Verkrachting – uitnodiging tot dialoog’ is kosteloos via email aan te vragen (email adres: zie Contact pagina).

Ervaring:

Ik heb een uitbereide onderwijs ervaring. 8 jaar les gegeven aan moeilijk opvoedbare jongens in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Tien jaar les gegeven aan leerlingen van Land-en Tuinbouwscholen in avondschool verband. 30 jaar les aan wat nu LHNO-onder wijs heet. Lid geweest van de Landelijke Commissie Harmonisatie- en Egalisatie Vierjarig LBO. Begin zeventiger jaren georganiseerd door de 3 Pedagogische Centra. Daarna aansluitend een jaar lid van de Integratiecommissie. 60 jaar kaderlid geweest van een vakbond. 24 jaar bestuurslid geweest van de Algemene  Vergadering van de ‘Nederlands Vereniging Natuur Wetenschappen’ (NVON). Gedurende mijn lidmaatschappen als kaderlid en A.B. , heb ik mij met collega’s keihard ingezet om van de toenmalige Huishoudschool ( inde volksmond smalend  Spinazie Academy geheten) een volwaardige 4-jarige opleiding te maken met daarna aansluitende vervolgopleidingen. In NVON-verband veel conferenties bezocht. Daar ontmoette ik altijd veel medewerkers van de SLO: ‘Stichting Leerplan Ontwikkeling’. Gedurende enkele conferenties was ik Dagvoorzitter van Werkgroepen. In die tijd heb ik het idee gelanceerd om een Deltaplan voor het onderwijs te maken. Met de toenmalige Voorzitter van de SLO de heer dr. Wob Zandstra, ben ik bevriend geraakt. Op zijn verzoek heb ik 5 jaar computerles gegeven aan bewoners van de ‘Tusselerhof’ te Lochem.

Cees van Eijck