Blog

Onbekend maakt onbemind

Ieder weldenkend mens wil af van de vernederingen die mensen elkaar aandoen. Van pesten tot mythtu, van de doodstraf zonder ook maar enige van proces. (bv in Iran). Wat mensen elkaar voor afschuwelijks aandoen is bijvoorbeeld in de actualiteit door de gebeurtenissen in Iran en Oekraïne. Voor mij en zeer velen met mij, zou alleen al de waarde van één mens reden moeten zijn om ieder mens volledig te respecteren.

Hier geld m.i. in verhevigde mate:

Onbekend maakt onbemind!

Als de bouw van het menselijk lichaam veel meer gemeengoed zou zijn dan in de huidige maatschappij het geval is, zou dit gepaard moeten/kunnen gaan met zoveel meer respect voor iedere medemens.

In de leef- tijd die mij nog geven is ga ik proberen medemensen te motiveren om die gedachten zo veel mogelijk te verspreiden.

De eerste regels met die bedoeling heb ik al op papier gezet.

Met vriendelijke groet,

Cees van Eijck.

Geachte medemensen,

Ik ben bezig meer werk te maken van de verspreiding van de gedachte, dat als over de bouw van ons menselijke lichaam veel en veel meer bekend zou zijn, de bewustwording toeneemt om daar respectvoller mee om te gaan. Plaats een adhesiebetuiging waar u maar hoopt of denkt dat het meer bekendheid zal opleveren.

Kennis nemen van de lectuur en zijn populaire televisieprogramma’, van professor Erik Scherder, ( Nederlandse hoogleraar neuropsychologie), kan uw respect voor de bouw van het menselijk lichaam al sprongsgewijs doen toenemen. Lectuur over biologische onderwerpen ook. Of kijk in uw boekenkast.

(www.cvaneijck.nl) Lees onder anderen het artikel: ‘Bouw van het menselijke lichaam’

Terug naar overzicht