Over Cees van Eijck – Auteur
Cees van Eijck (1932) is een schrijver die zich eigen opvattingen en meningen is gaan vormen over zijn geloof en deze in zijn boeken onderbouwt.
Hij heeft zogezegd van het leven een niet stoffelijke bagage meegekregen als resultaat van veelzijdige levenservaringen en het geven van lessen bij het lager- en middelbaar beroepsonderwijs met vier bevoegdheden.
In de teksten komt u een geloofsbeleving tegen die een mix is van hoe dat geloof tot wasdom is gekomen en door de praktijk van alle dag gevormd. Met twee benen op de grond belicht hij wat geloven in een God voor hem inhoudt en uitmond in praktische consequenties. Situaties zijn boeiend beschreven en geënt op actuele gebeurtenissen.

Hij is oud-leraar bij Lager- en Middelbaar Beroepsonderwijs, het tegenwoordige VMBO. Met 4 bevoegdheden: Plantenteelt (zowel Theorie als Vak vaardigheid), Biologie, Muziek en Maatschappelijke & Beroepsvorming.